Zarząd Stowarzyszenia:

Głowacz Siwek Sobierajski Jaroś Kołodziej
Daniel Józef Jerzy Mirosław Stanisław
Prezes Wiceprezes Sekretarz Skarbnik Członek zarządu