Daniel GŁOWACZ:

młodszy inspektor Policji; ur. 2 października 1973 w Przemyślu, syn Kazimierza i Stanisławy z domu Szczepek. Wykształcenie: Liceum Zawodowe Renowacji Zabytków Architektury w Przemyślu 1992; Studium Administracji Państwowej w Lubaczowie 1994; Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 1995-1997; Akademia Świętokrzyska w Kielcach (magisterium) 1998-1999; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2002; Krajowe Centrum Edukacji Europejskiej 2002; Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 2009-2010; kursy specjalistyczne , m.in. z zakresu: bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, aspektów prawnych realizacji działań kulturalnych. Asystent w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej KRP Warszawa IV 1994-1998; rzecznik dyżurny w Zespole Prasowym Komendanta Stołecznego Policji 1998-1999; specjalista w Biurze Służby Kryminalnej KGP w Warszawie 1999-2004; ekspert w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w Warszawie 2004-2012; ekspert w Biurze Kryminalnym KGP 2012-2013; ekspert w Gabinecie Komendanta Głównego Policji 2013-. Autor artykułów w "Prasa" i "Komandosie"; współautor publikacji książkowej Policjanci wczoraj i dziś (Warszawa 2011). Koordynator konferencji i współautor materiałów konferencyjnych Polska w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 2003. Radny Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy (przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 2006-2010; wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy 2010-; wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i porządku Publicznego rady Dzielnicy 2010-) 2006-. Wiceprezes ds. organizacyjnych Stowarzyszenia "Pro Europa" 1999-2004; ekspert Stowarzyszenia "Pro Europa" w Sejmie RP 2001-2002; wiceprezes Rodzinnych Ogródków Działkowych "Wyczółki" w Warszawie 2009-; rzecznik prasowy Policyjnego Magazynu Historycznego "Policjanci" 2011-; wiceprezes Stowarzyszenia "Nasz Ursynów" 2011-; współpracownik Fundacji Polonia Semper Fidelis w Warszawie 2007-2008; Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 2005-; Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach 2011-; Komitetu Organizacyjnego I Sympozjum Biografistyki Policyjnej 2011; Prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji 2012-; interesariusz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-. Odznaczenia: dwukrotnie brązowa odznaka "Zasłużony policjant", brązowy medal "Za długoletnią służbę"; medal "Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji", medal "Za zasługi dla Fundacji Polonia Semper Fidelis". Zainteresowania/hobby: zagadnienia związane z bezpieczeństwem, antyki, falerystyka, film, turystyka.