Kapituła nagrody honorowej (statuetka) „Fortite et recte”:

prof. dr hab. nadinsp. prof. dr hab. gen. prof. dr hab.
Zbigniew Arkadiusz Regina Zbigniew Jan
Judycki Pawełczyk Renz Galec Sienkiewicz
Kanclerz Kapituły Zarębczan