Kapituła medalu „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”:

nadinsp. mł. insp.  gen. dywizji ambasador prof. dr hab.
Michał Daniel  Julian Jan Henryk
Otrębski Głowacz Maj Michałowski Żaliński
Kanclerz Kapituły Wicekanclerz Kapituły Członek Kapituły Członek Kapituły Członek Kapituły