Dariusz BURAS:

podinspektor Policji; ur. 7 stycznia 1962 w Kielcach, syn Stanisława i Władysławy z domu Borowiec. Wykształcenie: Technikum Budowy Dróg i Mostów w Kielcach 1982; studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach 1982-1987; doktorat z historii w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 2001; kurs ekspertów daktyloskopii 1991 i kurs operatorów systemu AFIS 2001 w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie; uprawienia eksperta z zakresu daktyloskopii i wizualizacji śladów linii papilarnych 1992. Specjalista, a następnie ekspert w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Kielcach 1989-. Autor artykułów w: „”Problemach Kryminalistyki”, „Między Wisłą a Pilicą”, „Rocznikach Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego”, „Studiach Kieleckich”, „Roczniku Świętokrzyskim”, „Studiach Humanistyczno-Społecznych”, „Policyjnym Magazynie Historycznym”. Współautor publikacji książkowych, m.in.: Rodacy na stadionach świata (Kielce 2007), Z kart historii radomskiej Policji. W 90. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej (Radom 2009), Daktyloskopia. 100 lat na ziemiach polskich (Warszawa 2009), z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945 (Kielce 2010). Uczestnik krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych. Członek: Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach 2002-, Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 2010-. Uhonorowany nagrodami komendanta wojewódzkiego Policji. Zainteresowania/hobby: sport, wędkarstwo, muzyka.