Policyjny Magazyn Historyczny "Policjanci" 2018:


Od redakcji:

Po kilkuletniej przerwie, oddając do rąk czytelników kolejny numer specjalny „Policyjnego Magazynu Historycznego", mam nadzieję, że zainteresuje on szerokie grono odbiorców. Jego zawartość składa się z dwóch części. Pierwsza to opracowanie z zakresu historycznej biografistyki policyjnej obejmujące okres ostatnich stu lat. Część druga to informacje o działalności Stowarzyszenia Muzeum Policji, które jest wydawcą niniejszego „Policyjnego Magazynu Historycznego". Przedstawione w pierwszej części noty biograficzne policjantów i osób związanych ze służbą w organach porządku publicznego to bardzo istotny materiał do przygotowywanego III tomu Encyklopedii Policji, który w miarę postępu prac jest na bieżąco ulepszany i modyfikowany. Dlatego prosimy o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące prezentowanych sylwetek, które zostaną przeanalizowane przez zespół redakcyjno-wydawniczy i w miarę możliwości uwzględnione w pracach nad tą publikacją.

Józef Siwek
Wiceprezes Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach