Policyjny Magazyn Historyczny "Policjanci" 2013:


Spis treści:

Monika Barwik - KRAJOWY WYKAZ ZABYTKÓW SKRADZIONYCH LUB WYWIEZIONYCH
ZA GRANICĘ NIEZGODNIE Z PRAWEM

Jolanta Bobkowska, Jarosław Lipiński - SALA HISTORII POLICJI W KWP GDAŃSK

Dariusz Buras - ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ W ZASOBIE ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO W KIELCACH

Marek Cendrowski - ZASOBY ARCHIWALNE DOTYCZĄCE POLICJI BĘDĄCE W GESTII POWIATOWEGO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W SUWAŁKACH

Tomasz Dzierga - O KOLEKCJONERSTWIE I KOLEKCJONERACH POLICYJNYCH SŁÓW KILKA

Marek Gajewski - POLICJA PAŃSTWOWA NA PÓŁNOCNO-WSCHODNICH KRESACH II
RZECZYPOSPOLITEJ 1919-1939 [WYSTAWA CZASOWA W MUZEUM WOJSKA
W BIAŁYMSTOKU]

Jacek Gil - SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU – NOWOCZESNĄ JEDNOSTKĄ SZKOLENIOWĄ
Z BOGATĄ TRADYCJĄ I HISTORIĄ

Daniel Głowacz - Z PAMIĘTNIKA PRZODOWNIKA POLICJI PAŃSTWOWEJ

Hanna Grochowska - SALA TRADYCJI W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Piotr Hapanowicz - MILICJA WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEJ PAMIĄTKI W ZBIORACH MUZEUM
HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

Magdalena Judycka - ASPIRANT Z PASJĄ

Jarosław Kaleta - SALA TRADYCJI SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Marzena Kordaczuk-Wąs - IZBA PAMIĘCI W ZAKŁADZIE KYNOLOGII POLICYJNEJ CENTRUM SZKOLENIA
POLICJI Z SIEDZIBĄ W SUŁKOWICACH

Robert Kotowski - STANISŁAW DURLEJ – POLICJANT, LEGIONISTA W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW
ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

Grzegorz Kotwicki - STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „POLICJA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO 1922–1939”

Szczepan Kowalik - HISTORIA POLICJI W MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU.
DOŚWIADCZENIA WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ

Anna Kozyra - STOWARZYSZENIE MUZEUM POLICJI

B. Kusiński - MUZEUM POLICJI PAŃSTWOWEJ

Izabela Mościcka - EKSPONATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ W OKRESIE
XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZBIORACH MUZEUM
NARODOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM PLAKATU W WILANOWIE

Przedruk z „Informatora” - MUZEUM KRYMINALISTYKI

Daniel Piotrowicz - POLICYJNA IZBA TRADYCJI W TARNOWIE

Renata Przesmycka - NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW

Zbigniew Rogala - MAŁE „MUZEUM” WIELKIEJ HISTORII

Tomasz Safjański - STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE „NA POSTERUNKU” – ZARYS DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ

Józef Siwek - POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Władysław Stępniak - NARODOWY ZASÓB ARCHIWALNY – OBOWIĄZEK LECZ I SZANSA POZOSTAWIENIA
PRZYSZŁYM POKOLENIOM ŚWIADECTW DZISIEJSZEJ DZIAŁALNOŚCI

Romuald Stępniewski - POMNIK – KAMIEŃ PAMIĄTKOWY PRZED KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI

Aleksandra Szczęsna - IZBA PAMIĘCI POLSKIEJ POLICJI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Jarosław Szymczyk, Marek Jedynak - W STRONĘ TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI. MJR JAN PIWNIK „PONURY” PATRONEM
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

Jolanta Warchoł-Tkaczyk - IZBA PAMIĘCI KWP W LUBLINIE

Izabela Wójciak - AKTA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ W ŁUCKU I WE LWOWIE
NA TLE ZASOBU ARCHIWALNEGO POLSKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ W ZBIORACH
ARCHIWUM AKT NOWYCH

Jolanta Załęczny - ZASOBY DOTYCZĄCE POLICJI W ZBIORACH MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
W WARSZAWIE

Leszek Erenfeicht - M[A]UZ[OL]EUM AMERYKAŃSKIEJ POLICJI W TITUSVILLE

Leszek Erenfeicht - MUZEUM POLICJI W PRADZE: SKARB DOBRZE UKRYTY

Adam Gałkowski - MUZEA POLICJI I ŻANDARMERII W BELGII

Marcin Golizda-Bliziński - MUZEUM POLICJI IRLANDZKIEJ (GARDA SIOCHANA) W RECORDS TOWER
NA ZAMKU W DUBLINIE

Agnieszka Hamelusz - MUZEUM MILICJI TATARSTANU

Marek Jesionkowski - MUZEUM FRANCUSKIEJ ŻANDARMERII NARODOWEJ

Helena Krasowska - MUZEA MILICJI NA UKRAINIE

Eugeniusz S. Kruszewski - O DUŃSKIEJ POLICJI I JEJ MUZEUM W KOPENHADZE

Jakub Teper - MUZEUM POLICJI W PARYŻU

Władysław Zarębczan - MUZEUM HISTORYCZNE KARABINIERÓW W RZYMIE

Zbigniew Judycki - POLICYJNE POMNIKI PAMIĘCI