Policyjny Magazyn Historyczny "Policjanci" 2011:


Spis treści:

Karol Bajda - INSPEKTOR WIESŁAW NOWAK.WSPOMNIENIE ZE SŁUŻBY I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Teresa Błażejewska - PASJA JAK NARKOTYK

Dariusz Buras - Z ŻAŁOBNEJ KARTY POLICJI PAŃSTWOWEJ. BIOGRAMY POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO POLEGŁYCH NA SŁUŻBIE W II RZECZYPOSPOLITEJ

Adam Czesław Dobroński  - OPOWIEŚĆ O RODZINIE POLICYJNEJ

Anna Fons - NAZYWAŁ SIĘ SKOTNICKI, STANISŁAW SKOTNICKI

Adam Gałkowski - POLICJA POLSKA I JEJ LUDZIE

Daniel Głowacz - „SANACYJNY KOMENDANT”

Marcin Goch - KAZIMIERZ MŁODZIANOWSKI. OD PEDAGOGA I ARTYSTY LEGIONOWEGO DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERAŁA BRYGADY.

Grzegorz Jach - SPRAWIEDLIWY

Jerzy Jakubowski - „SZLACHETNY CZŁOWIEK, WYBITNY POLICJANT, CENIONY SPOŁECZNIK”. NADINSPEKTOR ZENON SMOLAREK, KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI (25 II 1992-8 II 1995).

Izabela Jankowska - PRIMUS INTER PARES…

Magdalena Judycka - „PAN PÓJDZIE Z NAMI”

Zbigniew Judycki - PODHALANIN Z PODLASIA W WARSZAWIE

Bohdan Kabulski, Dariusz Woliński - NADKOMISARZ POLICJI PAŃSTWOWEJ ROMUALD KABULSKI

Andrzej Kotecki - STARSZY PRZODOWNIK KAROL STACHOWIAK (1894-1941)

Zygmunt Kowalczyk - KONSTANTY LEON STRZELECKI

Anna Kozyra - CZŁOWIEK „ORKIESTRA”

Bogdan J. Krawczyk - ŻMUDZIN – ŻYCIE USŁANE FAKTAMI

Dariusz Loranty - POLICYJNE NEGOCJACJE, CZYLI KTO MA RACJĘ O TYM JAK NIE URATOWAŁEM WARSZAWY

Robert Maciejczyk - WŁADYSŁAW SOBOLEWSKI. PASJONAT, PROFESJONALISTA, NAUCZYCIEL, INNOWATOR.

Piotr Majer - GENERAŁ DYWIZJI MO DR JÓZEF BEIM

Tomasz Majer. Krzysztof Wojciechowski - KOMENDANCI GŁÓWNI POLICJI. SZKIC DO PORTRETU ZBIOROWEGO

Anna Malarczyk  - EUROPOL I POLICYJNA DYPLOMACJA

Janusz Mikitin - MISTRZOWIE SZERMIERKI

Andrzej Misiewicz, Tomasz Misiewicz - WSPOMNIENIE O JANIE MISIEWICZU

Andrzej Misiuk - MARIAN BORZĘCKI. KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI PAŃSTWOWEJ. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

Adam Momot - INSPEKTOR DR ADAM KOCUR. GŁÓWNY KOMENDANT POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1926-1928

Andrzej Mondry - POLICJA MA ODPOWIADAĆ POTRZEBOM SPOŁECZNYM

Jarosław Moszczyński - KOMPUTERYZACJA CENTRALNEJ REGISTRATURY DAKTYLOSKOPIJNEJ

Bogusław Mrukot - POZYTYWNIE ZAKRĘCONY GLINA

Emil Noiński - ADOLF PIEŃKOWSKI (1835-1867). DYREKTOR WYDZIAŁU POLICJI RZĄDU NARODOWEGO W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Krystian Nowak , Karol Bajda - NADINSPEKTOR JÓZEF JERZY SEMIK. REFLEKSJE NA TEMAT TWORZENIA SIĘ POLICJI PO PRZEMIANACH POLITYCZNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Andrzej Pepłoński - INSPEKTOR JAN PŁOTNICKI (1889-1954)

Jerzy Pisulski - MOJA PRZYGODA Z KULTURYSTYKĄ

Dorota Plucińska - POLICJA – NIE ŻAŁUJĘ WYBORÓW

Jan Sęk - PIERWSZY KOMENDANT

Józef Siwek - POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Michał Śliwa - KPT. IGNACY BOERNER. KOMENDANT GŁÓWNY MILICJI LUDOWEJ I WSPÓŁTWÓRCA POLICJI PAŃSTWOWEJ W DRUGIEJ RZECZYPLOSPOLITEJ

Justyna Stachniewicz - PRACA, KTÓRA JEST PASJĄ I PASJA, KTÓRA JEST ŻYCIEM

Marcel Tabor - Z CHARAKTEREM I PASJĄ. SYLWETKA NADINSPEKTORA W ST. SPOCZYNKU DR JÓZEFA JEDYNAKA

Tadeusz Tomaszewski - PROFESOR PAWEŁ HOROSZOWSKI

Krzysztof Wasilewski - FRANCISZEK WALCZAK

Aleksandra Wicik - ILE DZIENNIKARZA W POLICJANCIE, ILE POLICJANTA W DZIENNIKARZU

Izabela Wójciak - NASTĘPCZYNIE STANISŁAWY PALEOLOG. KOBIETY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W POLICJI

Jolanta Załęczny - OSTATNI KOMENDANT POLICJI PAŃSTWOWEJ

Anna Zielińska-Brudek - ZWYCZAJNY I NIEZWYCZAJNY

Sławomir Zieliński - "W BANDYTYCE WYMYŚLONO JUŻ WSZYSTKO"

Robert Żebrowski - MOJE POWOŁANIE DO SŁUŻBY W POLICJI