Policyjny Magazyn Historyczny "Policjanci" 2009:


Spis treści:

Historia Policji

Stanisław Kozdrowski - SZKOŁA POLICYJNA W MOSTACH WIELKICH (1928-1939).
Piotr Majer - MILICJA OBYWATELSKA – O TRZECH MITACH HISTORIOGRAFII PRL
Bohdan Kabulski, Dariusz Woliński - POLICJANCI I ICH UDZIAŁ W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Jacek Kosmaty - TRADYCJE SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA ŚLĄSKU. DZIESIĘCIOLECIE SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH.
Dariusz Buras - WYWIAD KONFIDENCJONALNY JAKO JEDNA Z METOD PRACY POLICJI POLITYCZNEJ W II RP
Anna Fons - NIEZWYKŁA HISTORIA NIEZWYKŁEGO MIEJSCA. DZIEJE BUDYNKU SZKOŁY POLICJI W PILE
Marian Moskal - SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY.
Dariusz Buras - BALE KORPUSU OFICERÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ W II RP
Anna Zadrożna-Czerska - O BIBLIOTEKACH POLICYJNYCH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Zygmunt Andrzej Kowalczyk - CHORĄGIEW I SZTANDAR

Policje państw obcych

Przemysław Słowiński - OKO. ALLAN PINKERTON (1819-1884)
Magdalena Jadczak - SZKARŁATNI POLICJANCI, CZYLI SKĄD WZIĘŁA SIĘ LEGENDA KRÓLEWSKIEJ KANADYJSKIEJ POLICJI KONNEJ
Agnieszka Hamelusz - CHCIAŁBYM PRACOWAĆ Z POLAKAMI DO KOŃCA
Arkadiusz Żukowski - CZY POLACY SŁUŻYLI W POLICJI REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova - POLICJA NARODOWA ISLANDII
Helena Krasowska - MILICJA TATARSTANU
Wiesław Nowak - NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNYCH GRANIC
Dariusz Loranty - NEGOCJACJE W BKA

Biografistyka policyjna

Magdalena Zychowicz - BRONISŁAW LUDWIKOWSKI
Ewa Złotnicka - TEŚCIOWIE PO ŚMIERCI
Sławomir Łotysz - JEDWAB PRZECIW KULOM

Policyjne kolekcje

Andrzej Chmiel - POLICJA NA MONETACH ŚWIATA
Dariusz Strzelecki - „BLACHA” NA MUNDURZE POLICYJNYM OD 1990 ROKU

Policyjni pasjonaci

Agnieszka Hamelusz - POLICJANCI ZDOBYLI NORDKAPP – PRZYLĄDEK PÓŁNOCNY
Anna Fons - SZACUNEK, WIEDZA, DZIAŁANIE
Anna Lewandowska - PIĘĆ WCIELEŃ MARKA CIEĆWIERZA
Anna Fons - WIĘC CHODZ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT
Anna Lewandowska - POTRZEBA MU WIELKIEJ SZOSY

Rozmowy i wspomnienia

Adam Gałkowski - ZAGRANICZNE MISJE POKOJOWE POLSKICH POLICJANTÓW
Teresa Błażejewska - TECHNIKI FOTOGRAFICZNE W KRYMINALISTYCE
Mariusz Góra - KOBIETY W POLICJI
Małgorzata Piechura - CHÓR KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
Małgorzata Ulatowska - Z BATUTĄ PRZEZ KONTYNENTY
Anna Zielińska-Brudek - JESTEM DUCHOWYM STRÓŻEM PRAWA
Robert Żółkiewski - BAŁKAŃSKIE WSPOMNIENIA

Policja w materiałach własnych

EX LIBRIS (recenzje książek)
PRZEGLĄD PRASY POLICYJNEJ

Varia

Adam Grajewski - PODSTAWOWE ZADANIA, CELE ORAZ WZAJEMNE POWIĄZANIA ARCHEOLOGII I KRYMINALISTYKI
Izabela Pajdała-Kusińska - POLICJANCI I ARTYŚCI
Justyna Stachniewicz - Z GÓRY WIDAĆ JAK NA DŁONI...
Sławomir Łotysz - BOMBA NA EXPO
Bogumiła Żongołłowicz - ADAM NASIELSKI. TWÓRCA POSTACI „POLSKIEGO DETEKTYWA” BERNARDA ŻBIKA
Grzegorz Jach - PROGRAM „PROFILAKTYKA A TEATR”
Grzegorz Jach - CHÓR KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYNSTOKU
Dariusz Woliński - SZKOLNE ĆWICZENIA WIEJSKIEGO POLICJANTA. NA TROPIE PRZESTĘPCÓW I BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH

Komunikaty i sprawozdania

Przemysław Kaczorowski - MUZEUM KRYMINALISTYKI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU
Zdzisław Centkowski - POZNAŃSCY POLICJANCI PRZYWRACAJĄ PAMIĘĆ O SWOICH POPRZEDNIKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU W MIEDNOJE
Przemysław Słowiński - RELACJE Z OBCHODÓW 10. ROCZNICY ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA – SEKCJA POLSKA
Andrzej Mondry - SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH. IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLICYJNA