Arkadiusz PAWEŁCZYK:

nadinspektor Policji w st. spoczynku; ur. 28 lutego 1959 w Piotrkowie Trybunalskim, syn Stefana i Jadwigi z domu Sobiechart. Wykształcenie: Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1979; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 1985; Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie, Studium Podyplomowe ODKK w Łodzi 1988; kursy specjalistyczne: dla rzeczników prasowych, języka angielskiego, zarządzania organizacją. Sztygar zmiany w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” 1985-1986; służba wojskowa (Szkoła Podchorążych w Pile) 1986-1987; konstruktor w Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” 1987-1989; specjalista w Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą RUSW w Piotrkowie Trybunalskim 1987-1989; specjalista w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej RUSW w Piotrkowie Trybunalskim 1989-1990; rzecznik prasowy KWP w Piotrkowie Trybunalskim 1990-1991; starszy specjalista w Wydziale Prewencji KWP w Piotrkowie Trybunalskim 1995-1998; komendant KRP w Piotrkowie Trybunalskim 1998-1999; zastępca komendanta KWP w Łodzi 1999-2003; komendant KWP w Kielcach 2003-2006; komendant KWP z/s w Radomiu 2006-2007; komendant KWP w Katowicach 2007; I zastępca komendanta głównego Policji 2007-2009. Autor artykułów w prasie lokalnej, m.in. w „Tygodniku Piotrkowskim”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Generałów policji RP; wiceprzewodniczący Kapituły Policyjnej Odznaki im. Jana Piwnika „Ponurego”. Członek: Kapituły Honorowej „Fortite et recte”, Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, Rady Programowej Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci”. Uhonorowany nagrodami ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Policji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, złota i srebrna odznaka „Zasłużony policjant”, medal „Pro Memoria”, „Policyjna odznaka im. mjra Jana Piwnika „Ponurego”, srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, złota odznaka „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, srebrny medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, złota odznaka „Za dla województwa śląskiego”, złota odznaka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Łodzi i Katowicach oraz medale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji i Ukrainy. Zainteresowania/hobby: sport (aktywny), turystyka rowerowa, ogrodnictwo, muzyka, literatura.