Tomasz DZIERGA:

aspirant Policji; ur. 17 stycznia 1979 w Siemianowicach Śląskich, syn Stanisława i Krystyny z domu Gołębicka. Wykształcenie: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich 1998; Politechnika Śląska w Katowicach (mgr inż.) 1998-2003; kurs w zakresie ruchu drogowego oraz techniki jazdy samochodem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2007. Aplikant w Wydziale Prewencji KMP w Chorzowie 2004-2005; referent, a następnie kontroler ruchu drogowego w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Chorzowie 2005-2012; instruktor w Zakładzie Służby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach 2012-. Autor artykułu w materiałach sympozjalnych "Muzealnictwo, archiwistyka i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność" 2013. Uhonorowany nagrodami Prezydenta m. Chorzowa w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Uhonorowany nagrodą pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych w 2013. Członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1999-. Członek Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach (założyciel strony internetowej Stowarzyszenia 2013-) 2012-. Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi 2012-. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 2013-. Odznaczenia: srebrna odznaka "Za zasługi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego" 2005, złota odznaka "Za zasługi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego" 2011. Zainteresowania/hobby: kolekcjonerstwo (prowadzenie strony internetowej www.pkin.org), pływanie, jazda na rowerze.