Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" (2/2)

Miros Mokrzycki Momot Myjak Niepsuj
Marek Mieczysław Adam Józef Mieczysław

Nistri Nowak Otrębski Pichen Pogoda
B. Czesław Michał Małgorzata Marian

Prindjuk Proba Renz Russo Ryczan
Gennadij Andrzej Regina Anthony Kazimierz

Samerek Sęk Skiba Skolimowski Sobczak
Piotr Jan Ferdynand Janusz Stanisław

Sonczajtys Stanilewić Stępniak Studziński Suchocka
Algierdas A. Władysław Tadeusz Hanna

Szimkuwienie Szymczyk Śniadach Tomanek-Olczak Wieruszewski
Lajmutie Jarosław Mieczysław Jagoda Jan

Wojciechowski Wróblewski Wywiórka Zadziorko Zarębczan
Tadeusz Krzysztof Jan Anna Władysław

Zielinski Żychowski
John Andrzej
   

1     2