Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


mł. insp. dr Janusz Mikitin