Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji