Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prof. dr hab. Adam Massalski, senator RP