Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


kapitan C. Manole z Sekcji Karabinierów ds. Ochrony Zabytków