Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


kom. mgr Albert Majda, komendant Komisariatu Policji w Sławkowie