Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


gen. dyw.prof. dr hab. Julian Maj