Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Ryszard de Latour, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach