Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Tadeusz Kurek, artysta malarz