Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


dr J. Kuczyński, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach