Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prof. dr hab. Lech Królikowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy