Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prof. dr hab. Janusz Król, prorektor Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach