Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Bronisław Komorowski, prezydent RP