Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Stanisław Kołodziej, IPA