Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prok. Cezary Kamiński, Prokuratura Generalna w Warszawie