Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


insp. mgr Jarosław Kaleta, Komendant Szkoły Policji w Katowicach