Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


dr Marek Jedynak, IPN Kielce