Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Piotr Guział, burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy