Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


podinsp. mgr Paweł Gromniak, ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach