Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


mgr inż. Andrzej Gołyga, prezes Zarządu ENEPOL