Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


dr Michał Gołoś, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Chełmie