Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem