Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


o. płk dr Jan Golonka, kustosz zbiorów jasnogórskich