Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


insp. Jacek Gil, Komendant Szkoły Policji w Słupsku