Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


dr Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski