Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


gen. dyw. Zbigniew Galec, pilot