Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prof. dr hab. Franciszek Fert, prorektor KUL