Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Bogdan Fąfrowicz, zastępca dyrektora Izby Celnej w Opolu