Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


mł. asp. mgr inż. Tomasz Dzierga, Szkoła Policji w Katowicach