Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Krakowie