Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


gen. bryg. Marek Dukaczewski