Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


G. Dremajte, przewodnicząca Państwowej Komisji ds. Ochrony Zabytków przy Sejmie Republiki Litewskiej