Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Małgorzata Derus, miejski konserwator zabytków w Siemianowicach Śląskich