Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego