Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


minister Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie