Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Andrzej Ciołek, starosta gołdapski