Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Andrzej Chaniecki, burmistrz Opatowa