Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Marek Banasik, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury