Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Grażyna Arczewska, radna Rady Miejskiej Opatowa